Q&A

1) Er dansk frugt og grønt bedre for miljøet end udenlandsk?

Dansk frugt og grønt indeholder færre pesticider end frugt og grønt, der er importeret fra udlandet. Danske afgrøder udgør derfor en mindre belastning for miljøet end de udenlandske varer, fordi vi har et mere restriktivt godkendelsessystem for pesticider, der tager højde for jord og grundvand. Det viser en rapport fra Fødevarestyrelsen, som hvert kvartal får DTU til at analysere og sammenligne indholdet af pesticider i frugt og grønt.

2) Hvad betyder transporten for CO2 udslippet af frugt og grønt?

Transport udgør en relativ stor andel af det samlede klimaaftryk for uforarbejdede fødevarer som frugt og grønt¹. Derfor bliver det endnu vigtigere at vælge lokale varer. For de tunge grøntsager fordobler transporten CO2 aftrykket. En gulerod koster f.eks. 0,2 kg CO2 at producere og 0,2 kg CO2 at transportere iflg. Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet².

3) Hvordan ved jeg, hvilke frugter og grøntsager, der er i sæson i Danmark?

Sæson.dk kan du få et overblik over hvilket frugt og grønt, der er i sæson i løbet af året.

4) Er dansk frugt og grønt bedre for klimaet end udenlandsk?

Ja, som tommelfingerregel. Et af Fødevarestyrelsens tips til, hvordan man kan mindske klimabelastningen i den mad, vi spiser og samtidig leve sundt er at vælge lokal frugt og grønt, når det er i sæson. Se Fødevarestyrelsens film ”Kostråd og Klima” her.

5) Er der pesticidrester i dansk frugt og grønt?

For alle pesticider gælder det, at producenterne kun må bruge en vis mængde, at der kun må sprøjtes på bestemte tidspunkter i forhold til høsten, og at der er grænser for, hvor ofte pesticiderne må anvendes. Selv ved korrekt brug af pesticider vil det være muligt at finde rester i den frugt og grønt, der produceres. Det sker yderst sjældent, at dansk frugt og grønt indeholder pesticidrester over de tilladte grænseværdier. Det viser gentagne analyser, som Fødevarestyrelsen gennemfører løbende i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet³. Danske gartnere minimerer bl.a. pesticidforbruget ved at bruge biologisk bekæmpelse.

6) Er der strengere regler i Danmark end i resten af EU og verden til fødevareproduktion og sikkerhed?

Ja, der er strengere regler i Danmark end i resten af EU. Der er bl.a. halvt så mange pesticider tilladt i Danmark, som i EU generelt, fordi Danmark godkender færre pesticider af hensyn til jord og grundvand. Derudover stiller Danmark i højere grad krav til fødevaresikkerheden – f.eks. vander danske gartnerne ikke med overfladevand eller klorvand.

7) Hvad er bedst for klimaet – en dansk tomat eller en spansk tomat?

Tomater har – uanset oprindelse – et relativt lavt CO2 aftryk set i forhold til animalske produkter4. CO2 aftrykket er lavest, når tomaterne er i sæson lokalt. Hvorvidt produktionen af en dansk eller spansk tomat udleder mest CO2 afhænger derfor af tidspunktet på året, energiforholdene i de enkelte væksthuse og transporten.
I en alt andet lige betragtning er der et lavere klimaaftryk ved at spise frugt og grønt end kød.

8) Hvad med madspild af frugt og grønt?

Som i en køkkenhave, så er det ikke alt, man sår, som bliver høstet. En mindre del af det der produceres går tabt i marken eller i væksthuset. De afgrøder som høstes, men som ikke er egnet til salg, bruges til dyrefoder eller går tilbage til jorden som gødning og jordforbedring.

Forbrugerorganisationen ”Stop Spild af Mad” samarbejder med en række danske gartnerier om at reducere madspild ved at sælge de grøntsager, der ikke lever op til EU’s krav til standard størrelse og form5.

Du kan selv undgå madspild i hjemmet ved at opbevare grønt køligt, planlægge ugens forbrug og lære at lave grønt restemad. Få flere tips og inspiration til hvordan du mindsker madspild på: https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/madspild-saadan-bruger-du-dine-slatne-groentsager

9) Er det sundere at spise dansk frugt og grønt?

Generelt er det sundt at spise meget frugt og grønt. Fødevarestyrelsen anbefaler 600 g frugt og grønt dagligt som en del af en sund kost, hvoraf mindst halvdelen skal være grøntsager. Børn i alderen 4-10 år anbefales at spise 300-500 g frugt og grønt dagligt.

Der skelnes ikke mellem dansk producerede eller udenlandsk producerede frugt og grønt i denne anbefaling, da der ikke er dokumentation for at dansk frugt og grønt er sundere end udenlandsk.

10) Smager dansk frugt og grønt bedre end udenlandsk?

Det er en smagssag, men mange danskere har den oplevelse, da der er kortere fra jord til bord, og klimaet er gunstigt i Danmark for mange forskellige slags frugt og grønt f.eks. gulerødder og æbler. Derudover kender forbrugerne de danske sorter bedst, og forbinder smagen med kvalitet.

1 https://concito.dk/concito-bloggen/her-saetter-foedevarerne-stoerst-klimaaftryk

2 Mogensen et. al. 2016 Fødevarernes klima-aftryk

3 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202019/Færrest-pesticidrester-i-dansk-frugt-og-grønt.aspx?fbclid=IwAR3JDrvVnUPj5lBhkAeuc-UtWQDsUBDTVLP0C9CYSavwRMUxWK4VjXmz14w

4 https://concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/Klimavenlige%20madvaner%202019_rev1.pdf 

5 https://fyens.dk/artikel/grimme-gr%C3%B8ntssager-g%C3%A5r-som-varmt-br%C3%B8d