Nyttedyr udrydder skadedyr i danske drivhuse

Danske gartnere minimerer pesticidforbruget af hensyn til miljøet og for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra forbrugerne.

Gartnere er aktive brugere af naturen og derfor meget bevidste om deres medansvar for miljøet. Dansk frugt og grønt har derfor et af verdens laveste indhold af pesticider i frugt og grønt. Fødevarestyrelsen undersøger hvert år flere prøver af dansk og udenlandsk frugt og grønt, og resultaterne bekræfter hver eneste gang, at dansk frugt og grønt har langt færre rester fra pesticider end fra EU og verden i øvrigt.

De danske gartnere arbejder for at fastholde førerpositionen og finder derfor hele tiden på nye måder at reducere anvendelsen af pesticider. Fordi det giver mening, og fordi Danmark har en stram lovgivning, der tilskynder gartnerne til at gå foran med forskning og innovation i alternativ biologisk bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og sygdomme.

Groft sagt er den biologiske bekæmpelse brugen af nyttedyr og mikroorganismer til bekæmpelse af f.eks. skadedyr. Alle gartnerier arbejder med biologisk bekæmpelse i større eller mindre grad. Langt de fleste, og især væksthusgartnerier, anvender i dag limplader til monitering og fangst af specifikke skadegørere. I væksthuse er anvendelsen af nyttedyr og mikroorganismer meget udbredt i produktionen. Biologisk bekæmpelse på friland er lidt sværere, men også her bliver der eksperimenteret med udsættelse af nyttedyr og mikroorganismer for at minimere brugen af pesticider.

Læs mere i Momentum – artikel på side 20 – Brug af IPM i gartnerierhvervet af Anne Fabricius.