Rent vand til agurkerne

Fra de er flade frø, drikker de rent vand. Vi taler om de menneskehøje planter med skovlstore blade og lange, mørkegrønne agurker i et gartneri på Østfyn.
”Når man vander, er det vigtigt at bruge vand af tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet. Vand af god kvalitet er et afgørende parameter for fødevaresikkerheden.”Jeppe Boel, forsker, DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Fødevaremikrobiologi.

I gartneriet Grønthuset henter de rent vand op af egne brønde. Det let salte vand afsaltes, hvorefter en gødningsblander opsuger det rene vand. Den blander vandet med gødning og UV-belyst returvand fra planterne. UV-lyset dræber mikroorganismerne.

Vand ved roden
Agurkeplanterne vandes ved roden, så vandet som en ekstra sikkerhed ikke kommer i kontakt med afgrøderne. Og kun medarbejdere, som kender hygiejnereglerne, har adgang til drivhuset. I de kolde vintermåneder, når sæsonen er ovre, rydder de ansatte drivhuset for organisk materiale og spuler og desinficerer det hele.

FAKTA

Agurkegartnerierne herhjemme vander med vand fra egne boringer og med regnvand. Vandet er inde et lukket system, til det ledes ud ved planternes rod.