Søde bær du kan stole på

I Danmark vander vi hindbær og jordbær med rent vand. Avlerne har fokus på en høj hygiejne.

”Herhjemme har branchen fokus på en høj hygiejnestandard, men når der er mennesker indblandet, kan man aldrig garantere mod fejl,” siger Søren Olesen, jordbæravler og formand for bæravlernes forening, Jordbær/hindbærklubben.

Høj hygiejne og avlernes egenkontrol har betydning for fødevaresikkerheden. Det tæller også, at vandet typisk er boringsvand af drikkekvalitet, og at markerne er drænede og ikke beliggende i moseområder.

På Søren Olesens jordbærmarker vandes i jorden, så bærrene ikke kommer i kontakt med vandet, og bærrene stilles hurtigt på køl efter plukning. Sæsonarbejderne og alle andre medarbejdere instrueres grundigt i hygiejnereglerne – og de skal skrive under på, at de har forstået dem. Reglerne handler blandt andet om, at medarbejderne skal vaske hænder før plukning, og at de kun må benytte autoriserede toiletter. Overholdes reglerne ikke, er det fyringsgrund.

Herhjemme har branchen fokus på en høj hygiejnestandard, men når der er mennesker indblandet, kan man aldrig garantere mod fejlSøren Olesen, Jorbærd/hindbærklubben

Fødevarestyrelsen: God hygiejne og ingen syge
Ifølge Fødevarestyrelsen har danske bær ikke givet anledning til registrerede udbrud af sygdom. Anderledes ser det ud for frosne bær fra udlandet. Et tusindtal af danskere er de senere år blevet smittet med norovirus (Roskildesyge), fordi de har spist inficerede frosne bær. Norovirus giver diarre og opkast. Smittekilderne er sandsynligvis kloakvand, som er løbet ud på markerne eller måske dårlig håndhygiejne hos plukkerne.

”I de seks år jeg har opklaret sygdomssager, har der ikke været et eneste udbrud af sygdom efter at have spist danske bær. I 2006 var der et kæmpe udbrud med polske bær med over 1000 syge. Siden har der jævnligt været udbrud med polske, kinesiske og serbiske bær. På den baggrund kan man konkludere, at det ser ud til, at de danske avleres hygiejne i forbindelse med bærproduktion er god, og at problemet ligger ved de importerede frosne bær.”
siger Udbrudskoordinator i Fødevarestyrelsen, Morten Lisby.

Danske hindbær har sæson juni – oktober.

Danske jordbær har sæson er maj – august.