Dansk frugt og grønt i balance med naturen

Gartnerne bruger naturen til at dyrke frugt og grønt til os alle

Som bruger af naturen, følger et ansvar med at spare på de ressourcer, som er til rådighed og samtidig kunne levere de varer som forbrugerne efterspørger. Danske gartnere har gennem de sidste 10-20 år optimeret sine produktioner ved at reducere deres pesticidforbrug til et absolut minimum. Det gør de ved at bruge andre metoder end kemiske pesticider, som f.eks. at udnytte mulighederne inden for biologisk bekæmpelse af skadedyr og sygdomme, som angriber planterne. Alt sammen for at kunne levere frugt og grønt af en kvalitet som forbrugerne efterspørger i handelen.

Hvad er biologisk bekæmpelse?
Gartnerne bruger biologisk bekæmpelse for at minimere brugen af kemiske pesticider. Både kemiske pesticider og biologisk bekæmpelse bruges for at undgå at planterne bliver angrebet af skadedyr og plantesygdomme.

De mest almindelige måder at bruge biologisk bekæmpelse i Danmark er, at bruge nyttedyr og mikroorganismer. Det kan for eksempel være at man sætter nogle rovtæger ud på grøntsagerne, som spiser lus. Det kan også være at man sprøjter med bakterier, der spiser svampesporer.

Der bliver forsket meget i biologisk bekæmpelse både i Danmark, men også internationalt. Set i lyset af, at der i fremtiden bliver produceret færre kemiske pesticider, bliver der udviklet en del alternative metoder til gavn for forbrugerne og gartnerne.

Gode resultater
Hvert år tester Fødevarestyrelsen en masse frugt og grønt for rester af kemiske pesticider. Pesticidrestrapporten, som udgives hvert år, viser at danske gartnere er rigtig gode til at begrænse brugen af pesticider. Dansk frugt og grønt er noget af det reneste i verden. Dette skyldes delvist den stigende interesse for biologisk bekæmpelse, men også at godkendelse af pesticider i Danmark er stærkt reguleret.

Det bliver prioriteret meget højt af gartneribranchen at forske i nye og mere naturlige måder til at undgå angreb fra skadedyr og plantesygdomme, så Dansk frugt og grønt fortsat vi være noget af det reneste der findes.