Flere danskere foretrækker dansk frugt og grønt

Dansk er dejligt. Så dejligt, at det er værd at betale mere for dansk frugt og grønt end for udenlandsk. Det mener et stadig større flertal af forbrugerne, viser en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark.

Ifølge undersøgelsen er andelen af danskere, der foretrækker dansk frugt og grønt steget fra 71,6 procent af forbrugerne i 2016 til hele 76,8 procent i 2018, mens gruppen af forbrugere, der foretrækker frugt og grønt fra udlandet er stort set ikke-eksisterende. Andelen af forbrugere uden præferencer for hverken det
ene eller det andet er i samme periode faldet fra 25,1 til 21,4 procent.

”Resultatet viser, at de danske forbrugere er blevet endnu mere bevidste, og at budskabet om, at dansk frugt og grønt er bedre for både mennesker og miljø end udenlandsk, er trængt rigtig godt igennem. Det er vi naturligvis utroligt glade for,” siger seniorkonsulent Pernille Bech fra Dansk Gartneri, der siden 2014 har stået bag Køb Dansk-kampagnen.

Målet er at få danskernes øjne op for, at den frugt og grønt, der bliver dyrket herhjemme, både bliver produceret med færre pesticider og høj fødevaresikkerhed, så forbrugeren både skåner miljøet, højner sundheden og støtter danske gartnere, når de vælger produkter med Dannebrog på. Det budskab har særligt kvinderne forstået, for mens gennemsnittet af de forbrugere, der vælger dansk altså ligger på 76,1 procent, er den kvindelige andel helt oppe på 80 procent.

Ligesom i 2016 er danskernes primære motivation for at købe danske produkter, at de gerne vil støtte danske gartnerier og dansk økonomi, men den mest markante udvikling der er sket over de sidste to år er, at flere er blevet bevidste om, at dansk frugt og grønt indeholder færre pesticider end udenlandsk.

Ifølge undersøgelser fra Fødevarestyrelsen kan man halvere sit pesticidindtag ved at spise dansk frugt og grønt, når det er muligt. I stedet for kemiske pesticider bruger danske gartnerier i meget høj grad biologisk bekæmpelse for at undgå, at planterne bliver angrebet af skadedyr og plantesygdomme ved for eksempel at sætte rovtæger, som spiser lus, på grøntsagerne i stedet for at sprøjte.

”Danske gartnere har gennem de seneste 10-20 år arbejdet målrettet med at udfase kemiske pesticider til fordel for biologiske alternativer, og dansk frugt og grønt er i dag noget af det reneste i verden. Jeg håber og kan kun opfordre forbrugerne til at vælge dansk, når det er muligt,” siger Pernille Bech.

Ifølge undersøgelsen er et stigende flertal af danskerne da også villige til at betale mere for danske varer end for udenlandske. Hvor det for to år siden var 55 procent, der var parate til at betale mere, er 58 procent af forbrugerne i dag villige til at betale ekstra for en dansk agurk, mens kun 14 procent ikke er villige til at betale mere. Resten går enten ikke op i prisen eller oprindelseslandet – og nogle køber slet ikke agurker.

39 procent er parate til at betale op til 5 kr. ekstra for en dansk agurk, 12 procent er villige til at lægge op til 8 kr. mere, og 7 procent lægger gerne helt op til 10 kr. ekstra for en dansk end for en udenlandsk agurk.

Særligt i København og Østjylland samt blandt de yngste forbrugere mellem 18 og 29 år spiller det desuden en vigtig rolle, at danske råvarer ikke skal transporteres ret langt for at nå butikkerne. Fokus på den korte vej fra jord til bord har dermed spredt sig fra gourmetrestauranterne til danskernes egne køkkener.

Fakta om undersøgelsen:
På vegne af Dansk Gartneri og deres kampagne ”Kig efter flaget” har Analyse Danmark foretaget en analyse af danskernes præferencer for dansk frugt og grønt. Undersøgelsen blev foretaget blandt 2500 repræsentativt udvalgte mænd og kvinder på tværs af landet.

Fakta om Dansk Gartneri
Dansk Gartneri er gartnerierhvervets brancheorganisation. Dansk Gartneris ca. 500 medlemmer er gartnere, der fremstiller potteplanter, planteskoleprodukter, væksthusgrøntsager, frilandsgrøntsager samt snitblomster og grønt. Læs mere på www.osdergror.dk.